Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 472 – 宜

《宜》的笔顺动画写字动画演示
《宜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 红肉比鸡肉含更多的胆固醇,因此宜多吃用禽类
 • 紅肉比雞肉含更多的膽固醇,因此宜多吃用禽類
 • Hóng ròu bǐ jīròu hán gèngduō de dǎngùchún, yīncǐ yí duō chī yòng qínlèi.
 • Tiếng Bồi – húng râu bỉ chi râu hán câng tua tợ tảng cu chuấn, in chử í tua chư dung chín lây.
 • Dịch tiếng Việt – Thịt đỏ chứa nhiều cholesterol hơn thịt gà, vì vậy hãy ăn nhiều thịt gia cầm.
 • Red meat is higher in cholesterol than chicken so stick with the birds.

Ví dụ 2:

 • 伤风宜吃,发热宜饿
 • 傷風宜吃,發熱宜餓
 • shāngfēng yí chī fārè yí è
 • Tiếng Bồi – sang phâng í chư pha rưa í ưa.
 • Dịch tiếng Việt – Cảm lạnh nên ăn, còn sốt nên nhịn.
 • Feed a cold and starved a fever.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

7  +  1  =