Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 479 – 代

《代》的笔顺动画写字动画演示
《代》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 代我向你妈妈问好
 • 代我向你媽媽問好
 • Dài wǒ xiàng nǐ māmā wènhǎo
 • Tiếng Bồi – tai ủa xeng nỉ ma ma uân hảo.
 • Dịch tiếng Việt – Thay mặt tôi nói lời chào.
 • Please send my regards to your mother.

Ví dụ 2:

 • 请代我向你太太问好
 • 請代我向你太太問好
 • Qǐng dài wǒ xiàng nǐtàitai wènhǎo.
 • Tiếng Bồi – chỉnh tai ủa xeng nỉ thai thai uân hảo.
 • Dịch tiếng Việt – Hãy giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến vợ của bạn.
 • Please send my regards to your wife.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

3  +  7  =