Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 488 – 持

《持》的笔顺动画写字动画演示
《持》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 持寻衅的态度
 • 持尋釁的態度
 • Chí xúnxìn de tàidù
 • Tiếng Bồi – chứ xuýn xin tợ thai tu.
 • Dịch tiếng Việt – Có thái độ khiêu khích.
 • to have a chip on one’s shoulder

Ví dụ 2:

 • 持寻衅的态度
 • 持各種政見的人們
 • Chí gèzhǒng zhèngjiàn de rénmen
 • Tiếng Bồi – chứ cưa chủng chân chen tợ rấn mân.
 • Dịch tiếng Việt – Người có thái độ khiêu khích.
 • people of all political persuasions


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

35  +    =  38