Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 490 – 义

《义》的笔顺动画写字动画演示
《义》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这个词很常见,但我不清楚它的比喻义
 • 這個詞很常見,但我不清楚它的比喻義
 • Zhège cí hěn chángjiàn, dàn wǒ bù qīngchǔ tā de bǐyù yì
 • Tiếng Bồi – chưa cơ chứ hẩn cháng chen, tan ủa bu chinh chủ tha tợ bỉ duy i.
 • Dịch tiếng Việt – Từ này rất phổ biến, nhưng tôi không biết nghĩa bóng của nó là gì.
 • It is a common word, but I am not sure about its metaphorical meaning.

Ví dụ 2:

 • 世上没有比忘恩负义更令人憎恨的恶行了
 • 世上沒有比忘恩負義更令人憎恨的惡行了
 • Shìshàng méiyǒu bǐ wàng’ēnfùyì gèng lìng rén zēnghèn de èxíng le.
 • Tiếng Bồi – sư sang mấy dấu bỉ oang ân phu i câng linh rấn châng hân tợ ưa xính lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Không có hành động nào đáng ghét hơn sự vô ơn.
 • No vice is universally as hateful as ingratitude.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

2  +  2  =