Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 491 – 风

《风》的笔顺动画写字动画演示
《风》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 风大得很
 • 風大得很
 • Fēng dàdehěn.
 • Tiếng Bồi – phâng ta tợ hẩn.
 • Dịch tiếng Việt – Gió thổi rất lớn
 • The wind’s very strong.

Ví dụ 2:

 • 风没有减弱
 • 風沒有減弱
 • Fēng méiyǒu jiǎnruò.
 • Tiếng Bồi – phâng mấy dấu chẻn rua.
 • Dịch tiếng Việt – Gió thổi không ngừng.
 • The winds are unabated.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

16  +    =  17