Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 496 – 屋

《屋》的笔顺动画写字动画演示
《屋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这屋里臭乎乎的,什么味啊?
 • 這屋裡臭乎乎的,什麼味啊?
 • Zhè wūlǐ chòuhūhū de,shénme wèi a?
 • Tiếng Bồi – chưa u lỉ châu hu hu, sấn mơ uây a?
 • Dịch tiếng Việt – Trong căn phòng này có mùi gì vậy?
 • The house stinks, what is that smell?

Ví dụ 2:

 • 她爱上了隔壁屋的年轻男子
 • 她愛上了隔壁屋的年輕男子
 • Tā àishàngle gébì wū de niánqīng nánzǐ.
 • Tiếng Bồi – tha ai sang lợ cứa bi u tợ nén chinh nán chử.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy phải lòng anh chàng hàng xóm.
 • She is sweet on the young man next door.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

7  +  2  =