Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 511 – 容

 

《容》的笔顺动画写字动画演示
《容》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他容不得比他强的人
 • 他容不得比他強的人
 • Tā róngbùdé bǐ tā qiáng de rén.
 • Tiếng Bồi – tha rúng bu tứa bỉ tha chéng tợ rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta không thể chấp nhận được bất cứ ai mạnh hơn mình.
 • He can’t tolerate anyone better than him.

Ví dụ 2:

 • 这个会议室容得下300人吗?
 • 這個會議室容得下300人嗎?
 • Zhège huìyìshì róngde xià sānbǎi rén ma?
 • Tiếng Bồi – chưa cơ huây i sư rúng tợ xa san bải rấn ma?
 • Dịch tiếng Việt – Phòng hội nghị này có thể chứa 300 người?
 • Can this meeting room fit three hundred people?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments