Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 513 – 志

《志》的笔顺动画写字动画演示
《志》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 身可辱,而志不可夺
 • 身可辱,而志不可奪
 • Shēn kě rǔ, ér zhì bùkě duó.
 • Tiếng Bồi – sân khứa rủ, ớ chư bu khửa túa.
 • Dịch tiếng Việt – Nhục nhã nhưng không thể thay đổi được gì.
 • Though my body can bear insults, my dream cannot be taken away.

Ví dụ 2:

 • 人若无志,与禽兽同类
 • 人若無志,與禽獸同類
 • Rén ruò wú zhì, yǔ qínshòu tónglèi
 • Tiếng Bồi – rấn rua ú chư, dủy chín sâu thúng lây.
 • Dịch tiếng Việt – Khát khao của con người như một mãnh thú.
 • There is no difference between beasts and human beings without ambitions.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

64  +    =  74