Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 514 – 声

《声》的笔顺动画写字动画演示
《声》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 发出尖叫
 • Phồn thể – 她發出尖叫聲。
 • Pinyin – Tā fāchū jiān jiào shēng.
 • Tiếng Bồi – tha pha chu chen cheo sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy hét lên.
 • Dịch tiếng Anh – She screamed.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 尖叫一浪。
 • Phồn thể – 尖叫聲一浪高過一浪。
 • Pinyin – Jiān jiào shēng yī làng gāoguò yī làng.
 • Tiếng Bồi – chen cheo sâng í lang cao cua í lang.
 • Dịch tiếng Việt – Tiếng hét cao hơn sóng.
 • Dịch tiếng Anh – The screams were higher than the waves.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

76  +    =  83