Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 517 – 失

《失》的笔顺动画写字动画演示
《失》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 被失去知觉
 • Phồn thể – 被打得失去知覺
 • Pinyin – Bèi dǎ dé shīqù zhījué.
 • Tiếng Bồi – bây tả tứa sư chuy chư chuế.
 • Dịch tiếng Việt – Bị đánh bất tỉnh.
 • Dịch tiếng Anh – Beaten unconscious.

Ví dụ 2:

 • Giản thể –  肯定万无一失
 • Phồn thể – 這件事肯定萬無一失
 • Pinyin – Zhè jiàn shì kěndìng wànwúyīshī.
 • Tiếng Bồi – chưa chen sư khẩn tinh oan ú i sư.
 • Dịch tiếng Việt – Vấn đề này phải được chứng minh.
 • Dịch tiếng Anh – This matter must be foolproof.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

18  +    =  22