Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 518 – 知

《知》的笔顺动画写字动画演示
《知》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这个消息人人
 • Phồn thể – 這個消息人人皆知
 • Pinyin – Zhège xiāoxī rén rén jiē zhī.
 • Tiếng Bồi – chưa cơ xeo xi rấn rấn chia chư.
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người đều biết tin này
 • Dịch tiếng Anh – Everyone knows all about it.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 无涯
 • Phồn thể – 吾生也有涯,而知也無涯
 • Pinyin – Wúshēng yěyǒu yá, ér zhīyě wú yá
 • Tiếng Bồi – ú sâng dế dẩu dá, ớ chư dể ú dá.
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc sống là vô biên, và kiến thức là vô hạn.
 • Dịch tiếng Anh – Life is finitewhile knowledge is infinite.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments