Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 519 – 医

《医》的笔顺动画写字动画演示


《医》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 重新从医
 • Phồn thể – 重新從醫嗎
 • Pinyin – chóngxīn cóngyī ma
 • Tiếng Bồi –  chúng xin chúng i ma
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có làm lại không?
 • Dịch tiếng Anh – To be a doctor again?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 针灸选读
 • Phồn thể – 針灸醫經選讀
 • Pinyin – zhēnjiŭ yī jīng xuăndú
 • Tiếng Bồi – chân chiểu i chinh xoản tú.
 • Dịch tiếng Việt – Bài đọc kinh điển của y học châm cứu.
 • Dịch tiếng Anh – medical classics


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments