Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 523 – 整

《整》的笔顺动画写字动画演示
《整》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 在5
 • Phồn thể – 在5點整時
 • Pinyin – Zài 5 diǎn zhěng shí
 • Tiếng Bồi – chai ú tén chẩng sứ.
 • Dịch tiếng Việt – Lúc 5 giờ.
 • Dịch tiếng Anh – at 5 o’clock exactly.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 现在标准时15
 • Phồn thể – 現在是標準時15點整
 • Pinyin – Xiànzài shì biāozhǔnshí 15 diǎn zhěng.
 • Tiếng Bồi – xen chai sư beo chuẩn sứ sứ ủ tén chẩng.
 • Dịch tiếng Việt – Bây giờ là 15 giờ.
 • Dịch tiếng Anh – Now the standard time is 15 o’clock.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

8  +  2  =