Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 524 – 嗽

《嗽》的笔顺动画写字动画演示
《嗽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 接连
 • Phồn thể – 梅接連地咳了幾聲嗽
 • Pinyin – méi jiēlián dì ké le jĭshēng sòu
 • Tiếng Bồi – mấy chia lén ti khứa lợ chỉ sâng sâu.
 • Dịch tiếng Việt – Bị ho nhiều lần
 • Dịch tiếng Anh – She coughed several times.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 食积咳嗽
 • Phồn thể – 積嗽, 食積咳嗽, 食咳
 • Pinyin – jī sòu shíjī késòu shí ké
 • Tiếng Bồi – chi sâu sứ chi khứa sâu sứ khứa.
 • Dịch tiếng Việt – Bị ho dùng thực phẩm có tác dụng chữa ho.
 • Dịch tiếng Anh – dyspeptic cough


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

67  +    =  73