Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 533 – 准

《准》的笔顺动画写字动画演示
《准》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 问题
 • Phồn thể – 她看問題很準
 • Pinyin – Tā kàn wèntí hěn zhǔn.
 • Tiếng Bồi – tha khan uân thí hấn chuẩn.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy nhìn thấy câu hỏi chính xác.
 • Dịch tiếng Anh – She could see straight.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 以取得
 • Phồn thể – 以可取得為準
 • Pinyin – Yǐ kě qǔdé wéi zhǔn
 • Tiếng Bồi – ỉ khứa củ tứa uấy chuẩn.
 • Dịch tiếng Việt – Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.
 • Dịch tiếng Anh – subject to availability.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments