Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 534 – 集

《集》的笔顺动画写字动画演示
《集》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 集大家智慧
 • Phồn thể – 集大家的智慧
 • Pinyin – jí dàjiā de zhìhuì
 • Tiếng Bồi – chí ta cha tợ chư huây.
 • Dịch tiếng Việt – Tích góp sự khôn ngoan từ mọi người.
 • Dịch tiếng Anh – draw on collective wisdom

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 大部讨论基本问题
 • Phồn thể – 大部分討論集中於基本問題上
 • Pinyin – Dàbùfèn tǎolùn jízhōng yú jīběn wèntí shàng.
 • Tiếng Bồi – ta bu phân thảo luân chí chung dúy chi bẩn uân thí sang.
 • Dịch tiếng Việt – Hầu hết các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề cơ bản.
 • Dịch tiếng Anh – The bulk of the discussion focused on basic issues.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

33  +    =  37