Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 540 – 杂


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 真假难以辨别
 • Phồn thể – 真假雜呈,難以辨別
 • Pinyin – Zhēnjiǎ záchéng, nányǐ biànbié.
 • Tiếng Bồi – chân chả chá chấng, nán ỉ ben bía.
 • Dịch tiếng Việt – Đúng sai lẫn lộn, không thể phân biệt.
 • Dịch tiếng Anh – The truth and the false are blended together so it is hard to tell one from the other.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 美国人口规模成分
 • Phồn thể – 美國的人口規模大、成分雜
 • Pinyin – Měiguó de rénkǒu guīmó dà, chéngfèn zá.
 • Tiếng Bồi – mẩy cúa tợ rấn khẩu quây múa ta, chấng phân chá.
 • Dịch tiếng Việt – Dân số Hoa Kỳ rất lớn và không đồng nhất.
 • Dịch tiếng Anh – The population of the United States is vast and heterogeneous.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

1  +  1  =