Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 558 – 物

《物》的笔顺动画写字动画演示
《物》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 无数的人/ 物
 • Phồn thể –  無數的人/ 物
 • Pinyin – Wúshù de rén/ wù
 • Tiếng Bồi – ú su tợ rấn/ u.
 • Dịch tiếng Việt – Vô số người/ vật.
 • Dịch tiếng Anh – millions of people/ things.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 周围都是人/ 物
 • Phồn thể – 周圍都是人/ 物
 • Pinyin – Zhōuwéi dōushì rén/ wù
 • Tiếng Bồi – châu uấy tâu sư rấn/ u.
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người / mọi thứ xung quanh
 • Dịch tiếng Anh – to surround o.s. with people/ things.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

3  +  2  =