Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 566 – 及

《及》的笔顺动画写字动画演示
《及》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 老师及学生
 • Phồn thể – 老師及學生
 • Pinyin – lǎoshī jí xuésheng.
 • Tiếng Bồi – lảo sư chí xuế sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Giáo viên và học sinh.
 • Dịch tiếng Anh – teachers and students

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 是我力所能及的
 • Phồn thể – 是我力所能及的
 • Pinyin – Shì wǒ lìsuǒnéngjí de
 • Tiếng Bồi – sư ủa li sủa nấng chí tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm.
 • Dịch tiếng Anh – it was the least I could do


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

  +  77  =  81