Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 572 – 结

《结》的笔顺动画写字动画演示
《结》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 和某人结清账
 • Phồn thể – 和某人結清賬
 • Pinyin – Hé mǒurén jié qīngzhàng
 • Tiếng Bồi – hứa mẩu rấn chía chinh chang.
 • Dịch tiếng Việt – Giải quyết với ai đó.
 • Dịch tiếng Anh – to square up with somebody

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 牛奶结成凝乳了
 • Phồn thể – 牛奶結成凝乳了
 • Pinyin – Niúnǎi jiéchéng níng rǔ le.
 • Tiếng Bồi – niếu nải chía chấng nính rủ lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Sữa bị vón cục.
 • Dịch tiếng Anh – The milk curdled.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

33  +    =  40