Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 576 – 尚

《尚》的笔顺动画写字动画演示
《尚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这件事尚在审查中
 • Phồn thể – 這件事尚在審查中
 • Pinyin – Zhè jiàn shì shàng zài shěnchá zhōng
 • Tiếng Bồi – chưa chen sư sang chai sẩn chá chung.
 • Dịch tiếng Việt – Vấn đề này vẫn đang được xem xét.
 • Dịch tiếng Anh – the matter is under examination.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 欧洲惟一尚存的共产主义国家
 • Phồn thể – 歐洲惟一尚存的共產主義國家
 • Pinyin – Ōuzhōu wéiyī shàng cún de gòngchǎnzhǔyì Guójiā
 • Tiếng Bồi – âu châu uấy i sang chuấn tợ cung chán chủ i cúa cha.
 • Dịch tiếng Việt – Nhà nước cộng sản duy nhất còn lại của châu Âu.
 • Dịch tiếng Anh – Europe’s only remaining communist state


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments