Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 579 – 常

《常》的笔顺动画写字动画演示
《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他睡觉时常说呓语
 • Phồn thể – 他睡覺時常說囈語
 • Pinyin – Tā shuìjiào shí cháng shuō yìyǔ.
 • Tiếng Bồi – tha suây cheo sứ cháng sua i dủy.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thường nói mớ khi ngủ.
 • Dịch tiếng Anh – He often talks in his sleep.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 常青藤蜿蜒爬满墙壁
 • Phồn thể – 常青藤蜿蜒爬滿牆壁
 • Pinyin – Chángqīngténg wānyán pámǎn qiángbì.
 • Tiếng Bồi – cháng chinh thấng oan dén pá mản chéng bi.
 • Dịch tiếng Việt – Cây thường xuân uốn lượn trên tường
 • Dịch tiếng Anh – The ivy winds around the wall.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments