Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 582 – 务

《务》的笔顺动画写字动画演示
《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 务必要用功
 • Phồn thể – 務必要用功
 • Pinyin – wùbì yào yònggōng
 • Tiếng Bồi – u bi dao dung cung.
 • Dịch tiếng Việt – Học hành chăm chỉ.
 • Dịch tiếng Anh – Do study hard.

Ví dụ 2:

 • Giản thể –  近日多务
 • Phồn thể – 近日多務
 • Pinyin – jìnrì duō wù
 • Tiếng Bồi – chin rư tua u.
 • Dịch tiếng Việt – Có nhiều việc phải giải quyết gần đây.
 • Dịch tiếng Anh – There is much to be dealt with recently.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

9  +  1  =