Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 583 – 备

《备》的笔顺动画写字动画演示
《备》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 未经准 备
 • Phồn thể – 未經準 備
 • Pinyin – Wèijīng zhǔnbèi
 • Tiếng Bồi – uây chinh chuẩn bây.
 • Dịch tiếng Việt – Không có sự chuẩn bị.
 • Dịch tiếng Anh – off the cuff.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我们这儿还备有试用品
 • Phồn thể – 我們這兒還備有試用品
 • Pinyin – Wǒmen zhèr hái bèiyǒu shìyòngpǐn.
 • Tiếng Bồi – ủa mân chưa hái bây dẩu sư dung pỉn.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi có sẵn các sản phẩm dùng thử ở đây.
 • Dịch tiếng Anh – We have trial products available here.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

15  +    =  21