Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 586 – 任

《任》的笔顺动画写字动画演示
《任》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他的第二任妻子
 • Phồn thể – 他的第二任妻子
 • Pinyin – tā de dì’èrrèn qīzǐ
 • Tiếng Bồi – tha tợ ti ơ rân chi chử.
 • Dịch tiếng Việt – Người vợ thứ hai của anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh – his second wife.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 任委员会委员
 • Phồn thể – 任委員會委員
 • Pinyin – Rèn wěiyuánhuìwěiyuán
 • Tiếng Bồi – rân uẩy doén huây uẩy doén.
 • Dịch tiếng Việt – Phục vụ như một thành viên ủy ban
 • Dịch tiếng Anh – to be on a committee


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

7  +    =  17