Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 603 – 顾

《顾》的笔顺动画写字动画演示
《顾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 实在是不值一顾
 • Phồn thể – 實在是不值一顧
 • Pinyin – Shízàishì bùzhí yí gù
 • Tiếng Bồi – sứ chai sư bu chứ í cu.
 • Dịch tiếng Việt – Thực sự vô giá trị
 • Dịch tiếng Anh – to be beneath contempt

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我邻居认为所有人和事都不值一顾
 • Phồn thể – 我鄰居認為所有人和事都不值一顧
 • Pinyin – Wǒ línjū rènwéi suǒyǒurén hé shì dōu bùzhí yí gù.
 • Tiếng Bồi – ủa lín chu rân uấy súa dẩu rấn hứa sư tâu bu chứ í cu.
 • Dịch tiếng Việt – Hàng xóm của tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều là vô giá trị.
 • Dịch tiếng Anh – My neighbor considers everybody and everything beneath his notice.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 30

Comments

  +  56  =  59