Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 608 – 雨

《雨》的笔顺动画写字动画演示
《雨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 雨下得很大
 • Phồn thể – 雨下得很大
 • Pinyin – Yǔ xià de hěn dà.
 • Tiếng Bồi – dủy xa tợ hẩn ta.
 • Dịch tiếng Việt – Trời mưa rất nặng hạt.
 • Dịch tiếng Anh – It’s raining heavily.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 雨倾盆而下
 • Phồn thể – 雨傾盆而下
 • Pinyin – Yǔ qīngpén’érxià.
 • Tiếng Bồi – dủy chinh pấn ớ xa.
 • Dịch tiếng Việt – Mưa như trút nước.
 • Dịch tiếng Anh – The rain was pouring down.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 30

Comments

59  +    =  66