Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 611 – 景

《景》的笔顺动画写字动画演示
《景》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他小时家景不好,但他仍然刻苦好学
 • Phồn thể – 他小時家景不好,但他仍然刻苦好學
 • Pinyin – Tā xiǎoshí jiājǐng bùhǎo,dàn tā réngrán kèkǔ hàoxué.
 • Tiếng Bồi – tha xẻo sứ cha chỉnh bu hảo, tan tha rấng rán khưa khủ hao xuế.
 • Dịch tiếng Việt – Anh học hành chăm chỉ khi còn nhỏ, bất chấp hàon cảnh khó khăn của gia đình.
 • Dịch tiếng Anh – He studied hard when he was a childin spite of the poor financial situation of his family.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 诗人一路上看到了人民流离失所的惨景
 • Phồn thể – 詩人一路上看到了人民流離失所的慘景
 • Pinyin – Shīrén yílùshàng kàndào le rénmín liúlíshīsuǒ de cǎnjǐng.
 • Tiếng Bồi – sư rấn í lu sang khan tao lợ rấn mín liếu lí sư sủa tợ chán chỉnh.
 • Dịch tiếng Việt – Trên đường đi, nhà thơ đã chứng kiến ​​chuyện tồi tệ nơi con người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, lang thang tìm nơi ẩn náu.
 • Dịch tiếng Anh – Along the way the poet witnessed the deplorable situation where people had been forced to leave their homes, and wander seeking refuge.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 30

Comments

8  +    =  13