Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 612 – 影

《影》的笔顺动画写字动画演示
《影》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我认为此举难以立竿见影
 • Phồn thể – 我認為此舉難以立竿見影
 • Pinyin – Wǒ rènwéi cǐjǔ nányǐ lìgānjiànyǐng.
 • Tiếng Bồi – ủa rân uấy chứ chủ nán ỉ li can chen ỉnh.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không nghĩ rằng có thể di chuyển ngay bây giờ.
 • Dịch tiếng Anh – I am not holding my breath.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 远处那些
 • Phồn thể – 你能看清遠處的那些人影嗎?
 • Pinyin – Nǐ néng kànqīng Yuǎnchù de nàxiē rényǐng ma ?
 • Tiếng Bồi – nỉ nấng khan chinh doẻn chu tợ na xia rấn ỉnh ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể nhìn thấy những con số ở xa không?
 • Dịch tiếng Anh – Can you see those figures in the distance?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 30

Comments

  +  17  =  18