Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 652 – 科

 

《科》的笔顺动画写字动画演示
《科》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他各科成绩都不错,惟数学不好
 • Phồn thể – 他各科成績都不錯,惟數學不好
 • Pinyin – Tā gèkē chéngjì dōu búcuò,wéi shùxué bùhǎo.
 • Tiếng Bồi – tha cưa khưa chấng chi bú chua, uấy su xuế bu hảo.
 • Dịch tiếng Việt – Điểm của anh ấy tất cả các môn đều tốt, nhưng môn toán không tốt.
 • Dịch tiếng Anh – He achieved good results in all subjects but mathematics.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 家庭医生把她的病人交给了皮肤科医生
 • Phồn thể – 家庭醫生把她的的病人交給皮膚科醫生
 • Pinyin – Jiātíngyīshēng bǎ tā de bìngrén jiāogěile pífūkē yīshēng.
 • Tiếng Bồi – cha thính i sâng bả tha tợ binh rấn cheo cẩy lợ pí phu khưa i sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Bác sĩ đa khoa đã giới thiệu bệnh nhân của cô ấy đến bác sĩ da liễu.
 • Dịch tiếng Anh – The general practitioner referred her patient to a dermatologist.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 31

Comments

7  +  1  =