Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 685 – 早

 

《早》的笔顺动画写字动画演示
《早》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她比我们早离开
 • Phồn thể – 她比我們早離開
 • Pinyin – Tā bǐ wǒmen zǎo líkāi
 • Tiếng Bồi – tha bí ủa mân chảo lí khai.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy rời đi sớm hơn chúng tôi.
 • Dịch tiếng Anh – she left earlier than us

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 早动手,早收获
 • Phồn thể – 早動手,早收穫
 • Pinyin – Zǎo dòngshǒu, zǎo shōuhuò.
 • Tiếng Bồi – chảo tung sẩu, chảo câu hua.
 • Dịch tiếng Việt – Bắt đầu sớm và thu hoạch sớm.
 • Dịch tiếng Anh – Early sow, early mow.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 33

Comments

5  +  4  =