Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 787 – 练

《练》的笔顺动画写字动画演示
《练》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 本领竞争比较容易了。
 • Phồn thể: 本領練好了,競爭就比較容易了。
 • Pinyin: Běnlǐng liàn hǎole, jìngzhēng jiù bǐjiào róngyìle.
 • Tiếng Bồi: bấn lỉnh len hảo lợ, chinh châng chiêu bỉ cheo rúng i lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Với kỹ năng tốt, việc cạnh tranh sẽ dễ dàng hơn.
 • Dịch tiếng Anh: When that is donethe race will be found comparatively easy.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 天天向上就是为了臂力
 • Phồn thể: 他天天做引體向上,就是為了練臂力。
 • Pinyin: Tā tiāntiān zuò yǐn tǐ xiàngshàng, jiùshì wèile liàn bìlì.
 • Tiếng Bồi: tha then then chua ín thỉ xeng sang, chiêu sư uây lợ len bi li.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy tập kéo hàng ngày chỉ để luyện tập sức mạnh cánh tay.
 • Dịch tiếng Anh: He does pullups exercises to strengthen his muscles.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 36

Comments