Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

0625 – 饼干 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

.jpg
HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650) 0
 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一盘蛋糕/ 饼干
 • Phồn – 一盤蛋糕/ 餅乾
 • Pinyin – Yī pán dàngāo/ bǐnggān
 • Bồi – I pán tàn cao/ pỉnh can
 • Dịch tiếng Việt – Một đĩa bánh / bánh quy
 • Dịch tiếng Anh – a plate of cakes/ biscuits.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她慢慢地咬着饼干
 • Phồn – 她慢慢地咬著餅乾
 • Pinyin – Tā màn man de yǎozhe bǐnggān
 • Bồi – Tha man man tợ dẻo chơ pỉnh can
 • Dịch tiếng Việt – Cô cắn bánh quy từ từ
 • Dịch tiếng Anh – She nibbled on her cracker.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
Share:
Danh sách 5099 từ HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, HSK5, HSK6 sách từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK1 - HSK6

99 từ vựng + câu thành ngữ bổ sung HSK1 – HSK6

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

秦椒 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

进贡 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

草兰 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

竞渡 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

兵部 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

辽远 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

邝 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

奸臣 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

车主 – Audio, hướng dẫn viết từng nét chữ của sách Siêu trí nhớ chữ Hán tập 03

Previous Post

Ngữ pháp tiếng Trung: 表示存在的句子Câu biểu thị sự tồn tại

Next Post

0304 - 除了 - chúle - Giải nghĩa, Audio, hướng dẫn viết - Sách 1099 từ ghép tiếng Trung thông dụng (Anh - Trung - Việt - Bồi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1  +  6  =  

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

gear mail mailopen
0834531468
Liên hệ