Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0762 – 道路

Đánh giá bài viết

《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 笔直的道路。
 • Phồn thể:  筆直的道路。
 • Pinyin: Bǐzhí de dàolù.
 • Tiếng Bồi: bỉ chứ tợ tao lu.
 • Dịch tiếng Việt: Đường thẳng.
 • Dịch tiếng Anh: Dead straight road.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 道路拓宽了。
 • Phồn thể: 道路拓寬了。
 • Pinyin: Dàolù tuòkuānle.
 • Tiếng Bồi: tao lu thua khoan lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Con đường đã được mở rộng.
 • Dịch tiếng Anh: The road broadened.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments