Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0763 – 路上

Đánh giá bài viết

《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《上》的笔顺动画写字动画演示

《上》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《上》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 路上堵车,所以我迟到了。
 • Phồn thể – 路上堵車,所以我遲到了。
 • Pinyin – Lùshàng dǔchē,suǒyǐ wǒ chídàole.
 • Tiếng Bồi – lu sang tủ chưa, súa ỉ ủa chứ tao lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Trên đường đi có một đoạn bị tắc nên tôi đã đến muộn.
 • Dịch tiếng Anh – There was a lot of traffic, so I am late.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我在路上溜走了。
 • Phồn thể – 我在路上溜走了。
 • Pinyin – Wǒ zài lùshàng liūzǒule.
 • Tiếng Bồi – ủa chai lu sang liêu chẩu lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bỏ qua một đoạn đường phía trước.
 • Dịch tiếng Anh – I skipped out of the way.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments