Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0764 – 问路

Đánh giá bài viết

《问》的笔顺动画写字动画演示

《问》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 问路总比迷路好。
 • Phồn thể – 問路總比迷路好。
 • Pinyin – Wèn lù zǒng bǐ mílù hǎo.
 • Tiếng Bồi – uân lu chúng bỉ mí lu hảo.
 • Dịch tiếng Việt – Thà hỏi đường còn hơn là để bị lạc.
 • Dịch tiếng Anh – Better to ask the way than go astray.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 因为不愿下车问路,他们跑了不少冤枉路。
 • Phồn thể – 因為不願下車問路,他們跑了不少冤枉路。
 • Pinyin – Yīnwéi búyuàn xiàchē wènlù,tāmen pǎo le bùshǎo yuānwanglù.
 • Tiếng Bồi – in uấy bú doen xa chưa uân lu, tha mân pảo lợ bu sảo doen oan lu.
 • Dịch tiếng Việt – Bởi vì họ không muốn xuống xe để hỏi đường, nên họ đã tốn thời gian đi lạc mất cả quãng đường dài.
 • Dịch tiếng Anh – As he didn’t want to get out of the car to ask the way, they have gone the long way round.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments