Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0765 – 公路

Đánh giá bài viết

《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 高速公路是最近的路
 • Phồn thể – 高速公路是最近的路
 • Pinyin – Gāosùgōnglù shì zuìjìn de lù.
 • Tiếng Bồi – cao su cung lu sư chuây chin tợ lu.
 • Dịch tiếng Việt – Đường cao tốc là con đường gần nhất.
 • Dịch tiếng Anh – The expressway is the most direct road.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 公路专用三轮车
 • Phồn thể – 公路專用三輪車
 • Pinyin – Gōnglù zhuānyòng sānlúnchē
 • Tiếng Bồi – cung lu choan dung san luấn chưa.
 • Dịch tiếng Việt – Xe ba bánh được đi trên đường quốc lộ.
 • Dịch tiếng Anh – a tricycle designed for use on the road


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments