Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0766 – 马路

Đánh giá bài viết

《马》的笔顺动画写字动画演示

《马》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《马》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 过马路,一定要小心。
 • Phồn thể – 過馬路,一定要小心。
 • Pinyin – Guò mǎlù,yídìng yào xiǎoxīn.
 • Tiếng bồi – cua mả lu, í tinh dao xẻo xin.
 • Dịch tiếng Việt – Khi băng qua đường, nhất định phải thật cẩn thận.
 • Dịch tiếng Anh – You must be careful when crossing the road.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他快速穿过马路
 • Phồn thể – 他快速穿過馬路
 • Pinyin – Tā kuàisù chuānguò mǎlù
 • Tiếng Bồi – tha khoai su choang cua mả lu.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nhanh chóng băng qua làn đường.
 • Dịch tiếng Anh – he raced across the road


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments