Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0767 – 路口

Đánh giá bài viết

《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《口》的笔顺动画写字动画演示

《口》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《口》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 把着十字路口有家超市。
 • Phồn thể –  把著十字路口有家超市。
 • Pinyin – Bǎzhe shízìlùkǒu yǒujiā chāoshì.
 • Tiếng Bồi – bả chơ sứ chư lu khẩu dẩu cha chao sư.
 • Dịch tiếng Việt – Có một siêu thị ở gần  ngã tư đường.
 • Dịch tiếng Anh – There is a supermarket near the crossroads.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这个路口不许机动车调头。
 • Phồn thể – 這個路口不許機動車調頭。
 • Pinyin – Zhège lùkǒu bùxǔ jīdòngchē diàotóu.
 • Tiếng Bồi – chưa cơ lu khẩu bu xủy chi tung chưa tao thấu.
 • Dịch tiếng Việt – Ô tô không được phép quay đầu tại ngã tư này.
 • Dịch tiếng Anh – Cars are not allowed to turn around at this crossroads.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments