Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0772 – 请客

Đánh giá bài viết

《请》的笔顺动画写字动画演示

《请》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《请》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《客》的笔顺动画写字动画演示

《客》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《客》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 今天我来请客。
 • Phồn thể – 今天我來請客。
 • Pinyin – Jīntiān wǒ lái qǐngkè.
 • Tiếng Bồi – chin then ủa lái chỉnh khưa.
 • Dịch tiếng Việt – Hôm nay tôi đến đây để mời khách.
 • Dịch tiếng Anh – Today it’s on me.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 昨晚伍芙请客吃晚餐。
 • Phồn thể – 昨晚伍芙請客吃晚餐。
 • Pinyin – Zuówǎn wǔfú qǐngkè chī wǎncān.
 • Tiếng Bồi – chúa oản ủ phú chỉnh khưa chư oản chan.
 • Dịch tiếng Việt – Ngũ Phù mời khách đến ăn tối vào tối qua.
 • Dịch tiếng Anh – Last night Eve treated us to dinner.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments