Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0787 – 汽水

Đánh giá bài viết

《汽》的笔顺动画写字动画演示

《汽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《汽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《水》的笔顺动画写字动画演示

《水》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《水》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他们为派对准备了薯片,汽水和巧克力。
 • Phồn thể –  他們為派對準備了薯片,汽水和巧克力。
 • Pinyin – Tāmen wéi pàiduì zhǔnbèi le shǔpiàn, qìshuǐ hé qiǎokèlì.
 • Tiếng Bồi – tha mân uấy pai tuây chuẩn bây lợ sủ pen, chi suẩy hứa chẻo khưa li.
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người chuẩn bị khoai tây chiên, soda và sô cô la cho bữa tiệc.
 • Dịch tiếng Anh – They had potato chips, fizzy drinks and chocolate at the party.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 在炎炎盛夏,一杯根汁汽水冰激凌绝对解渴。
 • Phồn thể – 在炎炎盛夏,一杯根汁汽水冰激凌絕對解渴。
 • Pinyin – Zài yányán shèngxià, yìbēi gēn zhī qìshuǐ bīngjīlíng juéduì jiěkě.
 • Tiếng Bồi – chai dén dén sâng xa, í bây chư chi suẩy binh chi lính chuế tuây chía khửa.
 • Dịch tiếng Việt – Vào mùa hè oi bức, một ly soda chắc chắn có thể làm dịu cơn khát của bạn.
 • Dịch tiếng Anh – A root beer float is great a drink on hot summer days.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments