Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0793 – 足球

Đánh giá bài viết

《足》的笔顺动画写字动画演示

《足》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《足》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 精彩的足球运动
 • Phồn thể –  精彩的足球運動
 • Pinyin – Jīngcǎi de zúqiúyùndòng
 • Tiếng Bồi – chinh chải tợ chú chiếu duyn tung.
 • Dịch tiếng Việt – Bóng đá là một môn thể thao tuyệt vời.
 • Dịch tiếng Anh – the wonderful game of football

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他爱好体育,尤其喜欢踢足球。
 • Phồn thể – 他愛好體育,尤其喜歡踢足球。
 • Pinyin – Tā àihào tǐyù,yóuqí xǐhuan tī zúqiú.
 • Tiếng Bồi – tha ai hao thỉ duy, dấu chí xỉ hoan thi chú chiếu.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá.
 • Dịch tiếng Anh – He loves sport, especially football.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments