Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0794 – 月球

Đánh giá bài viết

《月》的笔顺动画写字动画演示

《月》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《月》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 太空梭在月球表面安全着陆。
 • Phồn thể –  太空梭在月球表面安全著陸。
 • Pinyin – Tàikōng suō zài yuèqiú biǎomiàn ānquán zhuólù.
 • Tiếng Bồi – thai khung sua chai duê chiếu bẻo men an choén chúa lu.
 • Dịch tiếng Việt – Tàu con thoi hạ cánh an toàn trên mặt trăng.
 • Dịch tiếng Anh – The capsule had a safe impact on the surface of the moon.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她是首个登月球探险的女宇航员。
 • Phồn thể – 她是首個登月球探險的女宇航員。
 • Pinyin – Tā shì shǒu gè dēng Yuèqiú tànxiǎn de nǚ yǔhángyuán.
 • Tiếng Bồi – tha sư sẩu cưa tâng duê chiếu than xẻn tợ núy dủy háng doén.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy là nữ phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
 • Dịch tiếng Anh – She is the first womanaut on venture to the moon


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments