Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0852 – 叫喊

Đánh giá bài viết

《叫》的笔顺动画写字动画演示

《叫》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《叫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《喊》的笔顺动画写字动画演示

《喊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《喊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 扯着嗓子叫喊
 • Phồn thể – 扯著嗓子叫喊
 • Pinyin – Chězhe sǎngzi jiàohǎn
 • Tiếng Bồi – chửa chơ sảng chự cheo hản.
 • Dịch tiếng Việt – Hét lên thật to.
 • Dịch tiếng Anh – at the top of one’s voice

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他在高声叫喊。
 • Phồn thể – 他在高聲叫喊。
 • Pinyin – Tā zài gāoshēng jiàohǎn.
 • Tiếng Bồi – tha chai cao sâng cheo hản
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang hét lên.
 • Dịch tiếng Anh – He is shouting.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments