Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0857 – 脚灯

Đánh giá bài viết

《脚》的笔顺动画写字动画演示

《脚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《脚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《灯》的笔顺动画写字动画演示

《灯》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《灯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 脚灯舞台的前沿放置一排的灯
 • Phồn thể – 腳燈舞台的前沿放置一排的燈
 • Pinyin – xiànzài tā cháo jiăodēng zhí chōngguòlái
 • Tiếng Bồi – xen chai tha cháo chẻo tâng chứ chung cua lái.
 • Dịch tiếng Việt – Một dãy đèn được đặt ở phía trước sân khấu.
 • Dịch tiếng Anh – The base of a cliff the base of a lamp.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 现在他朝脚灯直冲过来。
 • Phồn thể – 現在他朝腳燈直衝過來。
 • Pinyin – xiànzài tā cháo jiăodēng zhí chōngguòlái
 • Tiếng Bồi – xen chai tha cháo chẻo tâng chứ chung cua lái.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đang lao thẳng về phía ánh sáng.
 • Dịch tiếng Anh – He now shot down to the footlights.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments