Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0860 – 服务

Đánh giá bài viết

《服》的笔顺动画写字动画演示

《服》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《服》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《务》的笔顺动画写字动画演示

《务》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 服务不怎么好。
 • Phồn thể – 服務不怎麼好。
 • Pinyin – Fúwù bù zěnme hǎo.
 • Tiếng Bồi – phú u bu chẩn mơ hảo.
 • Dịch tiếng Việt –  Dịch vụ không được tốt cho lắm.
 • Dịch tiếng Anh – The service isn’t very good.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 很高兴为您服务。
 • Phồn thể – 很高興為您服務。
 • Pinyin – Hěngāoxìng wèinínfúwù.
 • Tiếng Bồi – hẩn cao xinh uây nín phú u.
 • Dịch tiếng Việt – Rất vui được phục vụ quý khách.
 • Dịch tiếng Anh – I am very happy to be of service to you.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments