Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0871 – 雨衣

Đánh giá bài viết

《雨》的笔顺动画写字动画演示

《雨》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《雨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《衣》的笔顺动画写字动画演示

《衣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《衣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我把雨衣落在饭店里了。
 • Phồn thể – 我把雨衣落在飯店裡了。
 • Pinyin – Wǒ bǎ yǔyī luòzài Fàndiàn lǐ le.
 • Tiếng Bồi – ủa bá dủy i lua chai phan ten lỉ lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi để quên áo mưa của mình trong nhà hàng.
 • Dịch tiếng Anh – I had left my raincoat in the restaurant.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他的尼龙雨衣盖在一张椅子上。
 • Phồn thể – 他的尼龍雨衣蓋在一張椅子上。
 • Pinyin – Tā de nílóng yǔyī gàizài yìzhāng yǐzi shàng.
 • Tiếng Bồi – tha tợ ní lúng dủy i cai chai i chang ỉ chự sang.
 • Dịch tiếng Việt – Áo mưa nilon của anh ta treo trên ghế.
 • Dịch tiếng Anh – His nylon waterproofs were draped over a chair.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments