Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0873 – 雪人

Đánh giá bài viết

《雪》的笔顺动画写字动画演示

《雪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《雪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 大雪下得纷纷扬扬,小明盼着雪停以后出去堆雪人。
 • Phồn thể – 大雪下得紛紛揚揚,小明盼著雪停以後出去堆雪人。
 • Pinyin – Dàxuě xià de fēnfēnyángyáng,Xiǎo Míng pàn zhe xuě tíng yǐhòu chūqù duī xuěrén.
 • Tiếng Bồi – ta xuể xa tợ  phân phân dáng dáng, xẻo mính pan chơ xuể thính ỉ hâu chu chuy tuây xuể rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Tuyết đang rơi rất dàdày và nhiều, và Tiểu Minh hy vọng sẽ được nặn người tuyết khi tuyết ngừng rơi.
 • Dịch tiếng Anh – The air is thick with flying snowflakes and Xiao Ming is looking forward to making a snowman when it stops.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我会堆雪人。
 • Phồn thể – 我會堆雪人。
 • Pinyin – wŏhuì duīxuĕrén
 • Tiếng Bồi – ủa huây tuây xuể rấn.
 • Dịch tiếng Việt –  Tôi có thể làm người tuyết.
 • Dịch tiếng Anh – I can make a snowman.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments