Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0882 – 喝酒

Đánh giá bài viết

《喝》的笔顺动画写字动画演示

《喝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《喝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《酒》的笔顺动画写字动画演示

《酒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《酒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我不经常喝酒。
 • Phồn thể – 我不經常喝酒。
 • Pinyin – Wǒ bù jīngcháng hējiǔ.
 • Tiếng Bồi – ủa bu chinh cháng hưa chiểu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thường xuyên uống rượu.
 • Dịch tiếng Anh – I don’t drink often.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她不抽烟不喝酒。
 • Phồn thể – 她不抽煙不喝酒。
 • Pinyin – Tā bù chōuyān bù hējiǔ.
 • Tiếng Bồi – tha bu châu den bu hưa chiểu.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy không hút thuốc, cũng không uống rượu.
 • Dịch tiếng Anh – She doesn’t smoke or drink.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments