Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0888 – 变成

Đánh giá bài viết

《变》的笔顺动画写字动画演示

《变》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《变》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他变成熟了。
 • Phồn thể – 他變成熟了。
 • Pinyin – Tā biànchéngshú le.
 • Tiếng Bồi – tha ben chấng sú lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã trưởng thành.
 • Dịch tiếng Anh – He’s become quite grown up.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 牛奶变成干酪了。
 • Phồn thể – 牛奶變成乾酪了。
 • Pinyin – Niúnǎi biànchéng gānlào le.
 • Tiếng Bồi – niếu nải ben chấng can lao lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Sữa đã chuyển hóa thành phômai.
 • Dịch tiếng Anh – The milk caseated.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments